Politica datelor cu caracter personal

Politica de Confidentialitate reglementează modul în care POTOMAC IMPEX SRL, RO 6642212 “Sarkis Cafe” prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului.

Ce inseamna datele cu caracter personal?

Aveti dreptul sa stiti ce se intampla cu datele dumneavoastra personale. Ce anume inseamna date personale? Numele, adresa de email, adresa de livrare a comenzilor, continutul cosului de cumparaturi de pe site, preferintele in ceea ce priveste navigarea pe site, toate acestea reprezinta datele dumneavoastra personale.

In cursul desfășurării activității noastre, protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este o preocupare deosebit de importanta pentru Sarkis Cafe. Astfel, obiectivul nostru este să vă oferim o experiență online sigură, cu respectarea dreptului dumneavoastra la intimitate și la confidentialitate.

Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare, Sarkis Cafe are obligația de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principiile de prelucrare și în condiții de securitate tehnică și numai pentru scopurile specificate mai jos.

Principii de prelucrare

Principiile urmate de Sarkis Cafe pentru protecția utilizatorilor site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

  1. Colectarea datelor cu caracter personal se face numai în scopurile specificate, clare și legitime și acestea nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
  2. Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.
  3. Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și dacă este necesar să fie actualizate sau sterse in conformitate cu cererile dumneavoastra. Vom lua toate măsurile rezonabile pentru ștergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare.
  4. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu se păstrează mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
  5. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate, si astfel se asigura un nivel de protecție împotriva accesului neautorizat sau ilegal, si de asemenea în fața pierderii, distrugerii sau deteriorării acestora.

Sarkis Cafe pastreaza confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului său conform cerințelor Regulamentului.

Tipuri de date și scopuri de prelucrare

Principalele date cu caracter personal pe care le prelucrăm cu privire la utilizatorii Site-ului nostru se referă la:

Datele personale sunt colectate de către Sarkis Cafe, exclusiv in mod direct de la dumneavoastră si nu de la terti. De exemplu, datele sunt colectate atunci cand dumneavoastra plasati o comanda pe site.

Datele cu caracter personal cu privire la utilizatorii Site-ului vor fi prelucrate în conformitate cu Regulamentul și vor fi utilizate de către Sarkis Cafe în următoarele scopuri:

  1. Facturarea produselor și serviciilor comandate;
  2. Prelucrarea și expedierea comenzilor de produse, precum și prestarea serviciilor comandate;
  3. Informarea utilizatorilor cu privire la statusul comenzilor plasate, prin telefon sau SMS;

Dupa ce aceste scopuri vor fi indeplinite, mentionam ca stergem orice data cu privire la utilizatorul nostru prin stergerea comenzii din sistemul nostru de administrare.

De asemenea precizam că Sarkis Cafe nu foloseste datele cu caracter personal pentru o serie de scopuri secundare (e.g., audit intern, extern, arhivare, etc.).

Sarkis Cafe se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră prin intermediul Site-ului, să nu le comercializeze și să nu le dezvăluie către terțe părți, cu excepția situației în care se află între partenerii agreați în mod expres de către Sarkis Cafe (e.g., spre exemplu furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de gestiune-economică, furnizorii de servicii de administrare a site-ului).

Într-o astfel de situație, Sarkis Cafe se va asigura că partenerul colaborator, ales cu atenție, va îndeplini cerințele legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Principii de prelucrare

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului vor fi prelucrate întotdeauna având la baza un obiectiv legal, după cum impune Regulamentul.

Nu vom prelucra datele decat cu scopul de a indeplini comanda dvs prin oferirea sortimentelor noastre de cafea.

Nu prelucram datele pentru statistici, scopuri de marketing, analize statistice.

Drepturile dumneavoastra, ale utilizatorului site-ului cu privire la datele cu caracter personal

Dreptul la ștergerea datelor – puteti cere stergerea datelor dumneavoastra personale in situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul in care nu aveti incredere ca Sarkis Cafe o va face dupa fiecare comanda, ori daca sezisati ceva ilegal sau in în cazul retragerii consimțământului). Astfel puteți obține din partea Sarkis Cafe ștergerea respectivelor date.

Dreptul la rectificare – puteți obține modificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare.

Sarkis Cafe își rezerva dreptul de a modifica și actualiza aceasta Politică de Confidențialitate, în orice moment. Informațiile suplimentare vor fi incluse într-un document actualizat, pe care îl veți putea găsi la https://www.sarkiscafe.ro/protectia-datelor-personale

De aceea, atunci când accesați site-ul vă rugăm să verificați secțiunea dedicata Protectiei datelor cu caracter personal deoarece este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

In cazul in care aveți întrebări in legatura cu informațiile prezentate pe aceasta pagină vă rugăm să ne scrieți prin intermediul formularului de contact de pe https://www.sarkiscafe.ro/